Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din mai, 2013
Sugeram Departamentului Juridic al SCMD sa faca, de urgenta, corecturile necesare la postarea din 22.05.2015 cu titlul „CÂTEVA PRECIZĂRI REFERITOARE LA PROIECTUL LEGII NR. 121/2013”. Materialul se refera la „Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, inregistrata la Senat sub nr. L121/2013 si nu la Legea nr. 121/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, in vigoare de la 02.05.2013, publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 246 din 29.04.2013.
Prin urmare, formularile „PROIECTUL LEGII NR. 121/2013” si „Legea …
COMUNICAT adresat membrilor SCMD filiala SLOBOZIA

Stimati camarazi,

Marti 14.05.2013, orele 16.30, in sala de la SEDIUL SINDICATELOR de langa Primarie, se convoaca Adunarea Generala extraordinara a SCMD, filiala Slobozia avand urmatoarea „Ordine de zi”:
1. Analizarea modalitatilor de contestare (variante si implicatii) a eventualelor decizii “privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de prestatii de asigurari sociale” pe care e posibil sa le primeasca, o parte dintre membrii filialei; 2. Supunerea spre aprobarea Adunarii a propunerii filialei Ramnicul Sarat privind organizarea CNR in data de 1-2 iunie 2013 in localitatea inainte amintita; 3. Alte probleme de interes general.
Secretarul SCMD, filiala Slobozia, col(r). Craciunescu DUMITRU
Cu ocazia sarbatorilor pascale, BO al SCMD filiala Slobozia, ureaza tuturor colegilor activi sau in rezerva (retragere) de rit ortodox, precum si familiilor acestora un "PASTE FERICIT !"

In atentia BO al SCMD, filiala Ramnicul Sarat

BO al SCMD, filiala Slobozia isi exprima acordul de principiu in legatura cu propunerea filialei Ramnicul Sarat, privind organizarea CNR in aceasta localitate, in data de 1-2 iunie 2013, atata timp cat punerea ei in practica se face cu respectarea prevederilor art.15 pct.2 din Statut si a art.6 pct.2 si art.7 din ROF:
art 6(2)În situaţii excepţionale Consiliul Naţional al Reprezentanţilor se poate convoca de către Comitetul Director sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor acestuia. Art.7. La lucrărileConsiliului Naţional al Reprezentanţilor participă ca reprezentanţi cu drept de vot: a)    membrii Comitetului Director, membrii fondatori şi şefii Departamentelor. b)    preşedinţii Birourilor Operative ale filialelor. c)delegaţii desemnaţi de Adunarea Generală a Filialelor Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti), după cum urmează: Ø     între 50 şi 100 de membrii  -  1 delegat Ø     între 101şi 200 de membrii  -  2 delegaţi Ø     între 201 şi.300…