Treceți la conținutul principal
În Monitorul Oficial nr. 973 din 7 decembrie 2017 a fost publicată OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
Pentru personalul plătit din fonduri publice, cuantumul salariului de bază/soldei de funcţie/salariului de funcţie se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 1 din HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, după aplicarea procentului de majorare de 25% prevăzut în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Vă reamintim faptul că HG nr. 846/2017 prevede că, începând cu 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 1.900 lei lunar, sumă ce nu include sporuri şi alte adaosuri.
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede o aplicare etapizată a prevederilor, de la 1 iulie 2017 la 31 decembrie 2021, astfel încât grilele din anexe să intre în vigoare la 1 ianuarie 2022. A devenit însă o obişnuinţă ca, anual, să se adopte alte acte normetive care să stabilească sau să proroge unele termene de aplicare.
Un astfel de act este şi OUG nr. 90/2017. Astfel, în anul 2018, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, conform reglementărilor în vigoare, nu se lucrează, se va compensa numai cu timp liber.
Prin excepţie, în cazul în care munca suplimentară nu poate fi compensată prin timp liber, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare în luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit(ă).
În anul 2018, personalului din instituţiile şi autorităţile publice nu i se acordă tichete cadou, premii sau indemnizaţia de vacanţă. Prin excepţie, se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia.
Nu se acordă, de asemenea, ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă. Există o singură excepţie, şi anume situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.
Anul viitor, se menţin la nivelul lunii decembrie 2017:  indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate personalului militar potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută;  cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament.
De asemenea, se menţin în plată, la nivelul cuantumului net acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017, alte drepturi, dintre care menţionăm:
 indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
 drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război;
 drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, precum şi drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile IOVR;
 indemnizaţiile prevăzute de OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
 indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România;
 indemnizaţiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977.
Începând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 2018, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a OUG nr. 90/2017, precum şi pentru cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern, prin memorandum, se continuă procedurile de ocupare a acestora.
Prin excepţie de la prevederile menţionate, ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
De asemenea, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget.
Noul act normativ mai prevede că ordonatorii de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice au obligaţia de a reduce cu 10% plăţile efectuate în anul 2018 pentru bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării instituţiei. De la aceste prevederi sunt exceptate instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
OUG nr. 90/2017 stabileşte şi unele reglementări în domeniul pensiilor militare. Astfel, termenele prevăzute la art. 109 alin. (3) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă cu 6 luni.
Conform articolelor menţionate, recalcularea pensiilor militare trebuia încheiată la 31 decembrie a.c., dar, prelungindu-se termenul cu şase luni, va fi finalizată la 30 iunie 2018.
Eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor, ce reprezintă diferenţe de pensie de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 şi până la punerea în plată a pensiilor recalculate, se acordă până la 30 iunie 2018, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.

Postări populare de pe acest blog

Raspuns de la DIICOT
De ce este necesara Reforma Justitiei? Pentru ca, ajunsi magistrati, procurorii justifica si apara tradarea de Tara! -Catre toti cei care mai simt si gandesc romaneste –
               Doamnelor si domnilor,         Va transmitem, fara alte comentarii, documentele alaturate, rugandu-va sa analizati si sa decideti!
SCMD A AVUT DREPTATE PRIN CHEMAREA ÎN JUSTIȚIE A CELOR CARE NE _ AU DISTRUS DREPTURILE NOASTRE FIREȘTI , A REZERVIȘTILOR. PRIN ACEASTĂ ORDONANȚĂ 96  DIN 09.11.2018 NU MAI SUNTEM LA MANTINELĂ CI PUR ȘI SIMPLU VOR SĂ NE SPÂNZURE. LOV ÎMPREUNĂ CU  O ALTĂ PERSOANĂ CE NE IUBEȘTE FOARTE MULT PRECUM SAREA IN OCHI , DOMNUL NASTA DE LA MApN, AU DAT GIR ACESTEI NEMERNICII . 


STIMAȚI COLEGI DE SUFERINȚĂ. COMPLETAȚI  DOCUMENTUL PREZENTAT  DE CĂTRE SCMD ȘI SĂ LE INAINTĂM CELOR CARE NE REPREZINTĂ DREPTURILE ȘI NI LE APĂRĂ ÎN INSTANȚĂ.. NUMAI CEI CARE VOR FI ENUNȚAȚI ÎN CADRUL PROCEDSELOR CU LOV , MApN,ȘI FOȘTII MINIȘTRI  DREPTURILE PREVĂZUTE DE LEGEA 223 SE VOR APLICA. 

NU MAI SATȚI PE MATRGINE ȘI SĂ VĂ AUTOCOMPĂTIMIȚI. 

CU RESPECT CAMARADERESC. 


IN ÎNCHEIEREA ACESTUI MATERIAL SUNTEȚI CHEMAȚI SĂ O DAȚI ÎN JUDECATĂ PE LOV ȘI MINISTRUL. 

CITIȚI CU RĂBDARE MATERIALUL DE MAI JOS.


A fost publicată OUG 96.09.11.201814 noiembrie 2018Categoria Despre Armata3.797 afisariScris de  A fost în sfârșit p…
BĂGĂTORII  DE  SEAMĂ

Văzând conţinutul acţiunii în contencios administrativ, formulată de S.C.M.D. în contradictoriu cu LOV, şi „băgătorii de seamă” de pe unele site-uri care, cu o poftă viscerală, cronică şi netratabilă, critică orice demers făcut de S.C.M.D. în sprijinul cadrelor miliare în rezervă, nu pot decât să constat totala lipsă de colegialitate (ca să mă exprim eufemistic) a celor care, cu rea-credinţă, dacă nu pot construi ceva, dărâmă. Sigur că, de principiu, o acţiune în justiţie, oricât de întemeiată şi bine motivată ar fi, nu este perfectă şi suportă îmbunătăţiri. În cazul în speţă, chiar dacă pot fi discuţii cu privire la obiectul acţiunii şi referitor la instanţa de fond competentă să judece acţiunea, nu este un "capăt de ţară" pentru că se pot face completări/precizări până la primul termen de judecată iar Tribunalul Bucureşti îşi va verifica competenţele în baza art.131 alin.(1) C.proc.civilă, inclusiv pe cea materială, şi va putea, dacă este cazul, să dispun…