Treceți la conținutul principal

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiecte 
și acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 10 martie

10 Martie


Măsuri pentru aplicarea legii privind pensiile 
militare de stat

10 Martie
Guvernul a aprobat în ședința de astăzi două hotărâri 
pentru aprobarea Normelor pentru aplicarea 
prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind 
pensiile militare de stat și privind atribuțiile, 
organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale 
din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor 
și Serviciul Român de Informații.

Actele normative sunt esențiale pentru asigurarea 
implementării optime a noului cadru normativ privind 
pensiile militare de stat, intrat în vigoare de la 1 
ianuarie.

În noul context legislativ, aplicabil de la 1 ianuarie 2016, 
se impune adoptarea Normelor pentru aplicarea 
prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind 
pensiile militare de stat pentru a reglementa 
modalitatea restituirii sumelor reprezentând diferenţele 
între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna 
decembrie 2010 şi cele stabilite în baza legislației 
adoptate ulterior (Legea nr. 119/2010 şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 
165/2011, cu modificările şi completările ulterioare). 

Se respectă, astfel, principiul specific dreptului 
asigurărilor sociale de menţinere în plată a cuantumului 
mai avantajos al pensiei, în ipoteza recalculării acesteia 
ca urmare a modificării cadrului legal.

Odată cu integrarea sistemului pensiilor militare de stat 
în sistemul public de pensii, persoanele beneficiare de 
pensii militare în temeiul cadrului normativ anterior 
datei de 1 ianuarie 2011 s-au regăsit în imposibilitatea 
identificării documentelor care dovedesc veniturile 
obţinute în activitatea profesională cu prilejul 
recalculării pensiei.

Restituirea sumelor de bani rezultate din calcularea 
diferenţelor între cuantumurile pensiilor cuvenite 
pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii 
nr.119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
1/2011, se face doar la cererea titularului dreptului de 
pensie (sau de tutorele ori curatorul acestuia, de către 
persoana căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în 
plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau 
prin mandatar desemnat prin procură special), în termen 
de doi ani de la data intrării în vigoare a legii.

Referitor la hotărârea privind atribuțiile, organizarea și 
funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul 
Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și 
Serviciul Român de Informații, se impunea, în noul 
context legislativ, aplicabil de la 1 ianuarie 2016, 
stabilirea atribuţiilor, organizării şi funcţionării caselor 
de pensii sectoriale din cele trei instituții pentru a 
răspunde mai bine solicitărilor pensionarilor militari. 

Proiectele de Hotărâre au fost postate, spre consultare 
publică, la adresa: http://dlaj.mapn.ro/
I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015
II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare
III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană
2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art.121 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
4.    HOTĂRÂRE privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii 

5.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale
6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
7.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
8.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei nr.14 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu
10.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii organizatorice şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului
12.    HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului
13.    HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Reuniunea directorilor politici din ministerele apărării ale țărilor NATO, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată în luna aprilie 2016
14.     HOTĂRÂRE privind numiri/eliberări de prefecți și/sau subprefecți
IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Albania în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti, la 27 februarie 2015
2.    MEMORANDUM cu tema: Mandatarea ministrului Fondurilor Europene şi echipei Punctului Naţional de Contact din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în vederea demarării procesului de negociere a viitoarelor programe de asistenţă nerambursabilă în cadrul Mecanismelor Financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian pentru perioada 2014-2021 
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul apărării
4.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis ''Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate ''Organizarea de misiuni economice în străinătate'' şi ''Realizarea de studii de piaţă şi pe produse'', instituite de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român
V.    NOTE
1.    NOTĂ cu tema: Concluziile preliminare privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupție
VI.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE referitoare la elaborarea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe pentru perioada vacanţei parlamentare din iulie-august 2016
VII.    PUNCTE DE VEDERE
1.    Puncte de vedere cu privire la 12 propuneri legislative parlamentare
2.    Puncte de vedere asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
3.    Puncte de vedere asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare.
4.    Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, inițiată de doamna deputat Ana Birchall și un grup de parlamentari aparținând Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR,PC, Minorităților Naționale, Independenți.

Postări populare de pe acest blog

Raspuns de la DIICOT
De ce este necesara Reforma Justitiei? Pentru ca, ajunsi magistrati, procurorii justifica si apara tradarea de Tara! -Catre toti cei care mai simt si gandesc romaneste –
               Doamnelor si domnilor,         Va transmitem, fara alte comentarii, documentele alaturate, rugandu-va sa analizati si sa decideti!
SCMD A AVUT DREPTATE PRIN CHEMAREA ÎN JUSTIȚIE A CELOR CARE NE _ AU DISTRUS DREPTURILE NOASTRE FIREȘTI , A REZERVIȘTILOR. PRIN ACEASTĂ ORDONANȚĂ 96  DIN 09.11.2018 NU MAI SUNTEM LA MANTINELĂ CI PUR ȘI SIMPLU VOR SĂ NE SPÂNZURE. LOV ÎMPREUNĂ CU  O ALTĂ PERSOANĂ CE NE IUBEȘTE FOARTE MULT PRECUM SAREA IN OCHI , DOMNUL NASTA DE LA MApN, AU DAT GIR ACESTEI NEMERNICII . 


STIMAȚI COLEGI DE SUFERINȚĂ. COMPLETAȚI  DOCUMENTUL PREZENTAT  DE CĂTRE SCMD ȘI SĂ LE INAINTĂM CELOR CARE NE REPREZINTĂ DREPTURILE ȘI NI LE APĂRĂ ÎN INSTANȚĂ.. NUMAI CEI CARE VOR FI ENUNȚAȚI ÎN CADRUL PROCEDSELOR CU LOV , MApN,ȘI FOȘTII MINIȘTRI  DREPTURILE PREVĂZUTE DE LEGEA 223 SE VOR APLICA. 

NU MAI SATȚI PE MATRGINE ȘI SĂ VĂ AUTOCOMPĂTIMIȚI. 

CU RESPECT CAMARADERESC. 


IN ÎNCHEIEREA ACESTUI MATERIAL SUNTEȚI CHEMAȚI SĂ O DAȚI ÎN JUDECATĂ PE LOV ȘI MINISTRUL. 

CITIȚI CU RĂBDARE MATERIALUL DE MAI JOS.


A fost publicată OUG 96.09.11.201814 noiembrie 2018Categoria Despre Armata3.797 afisariScris de  A fost în sfârșit p…
BĂGĂTORII  DE  SEAMĂ

Văzând conţinutul acţiunii în contencios administrativ, formulată de S.C.M.D. în contradictoriu cu LOV, şi „băgătorii de seamă” de pe unele site-uri care, cu o poftă viscerală, cronică şi netratabilă, critică orice demers făcut de S.C.M.D. în sprijinul cadrelor miliare în rezervă, nu pot decât să constat totala lipsă de colegialitate (ca să mă exprim eufemistic) a celor care, cu rea-credinţă, dacă nu pot construi ceva, dărâmă. Sigur că, de principiu, o acţiune în justiţie, oricât de întemeiată şi bine motivată ar fi, nu este perfectă şi suportă îmbunătăţiri. În cazul în speţă, chiar dacă pot fi discuţii cu privire la obiectul acţiunii şi referitor la instanţa de fond competentă să judece acţiunea, nu este un "capăt de ţară" pentru că se pot face completări/precizări până la primul termen de judecată iar Tribunalul Bucureşti îşi va verifica competenţele în baza art.131 alin.(1) C.proc.civilă, inclusiv pe cea materială, şi va putea, dacă este cazul, să dispun…